แผนผังบ้านพัก

แผนผัง บ้านชมตะวัน รีสอร์ท ด้านหน้าสุดเป็นทะเล ร้านอาหารอยู่ตรงกลาง