แผนผังบ้านพัก

แผนผังบ้านพัก บ้านชมตะวัน รีสอร์ท ระยอง ชายทะเล

แผนผังบ้านพัก

สำหรับท่านที่มี GPS กรุณาใช้พิกัดนี้ 12.650633, 101.646867 แทนพิกัดของ google หรือแผนที่ของท่าน จึงจะเดินทางมาได้แบบถูกต้อง

 *หมายเหตุ :: รีสอร์ทห้ามประกอบอาหารทุกชนิด ยกเว้นให้เฉพาะการปิ้งย่างได้เท่านั้น