พื้นที่จัดกิจกรรม @ ชมตะวัน

พื้นที่จัดกิจกรรม จัดเลี้ยง โต๊ะจีน บรรยากาศบ้านชมตะวัน บ้านชมตะวัน รีสอร์ท ระยอง ชายทะเล

พื้นที่จัดกิจกรรม @ ชมตะวัน

บ้านชมตะวันมีบริการอาหารเช้า หรือพืื้นที่สำหรับจัดเลี้ยงพนักงานของบริษัท หรือกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัย มีบริการติดต่อวงดนตรีสำหรับงานเลี้ยงสร้างความบันเทิง บริการปิ้งย่าง อาหารทะเล มีลานกิจกรรมสำหรับเล่นกีฬา.

 *หมายเหตุ :: รีสอร์ทห้ามประกอบอาหารทุกชนิด ยกเว้นให้เฉพาะการปิ้งย่างได้เท่านั้น