แผนผัง บ้านชมตะวัน รีสอร์ท ด้านหน้าสุดเป็นทะเล ร้านอาหารอยู่ตรงกลาง บ้านพักแต่ละหลังอยู่ออกไปทางซ้ายและขวาของร้านอาหาร เป็นบ้านพักแถว 1 ติดหาด และบ้านพักแถว 2 ตามลำดับ