บ้านชมตะวันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 เริ่มแรกสร้างเพียงสามหลังเล็กคือบ้านชมตะวัน 1 2 และ 4 มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันซึ่งมีทั้งหมด 14 หลัง โดยในปี 2552-2553 ได้สร้างเพิ่มเติมอีก 2 หลัง เป็น 16 หลัง

 

สำหรับท่านที่มี GPS กรุณาใช้พิกัดนี้ 12.650633, 101.646867 แทนพิกัดของ google หรือแผนที่ของท่าน จึงจะเดินทางมาได้แบบถูกต้อง

ที่ดินผืนนี้เป็นของคนในพื้นที่ แต่ก่อนเป็นสวนมะพร้าว  หลังจากนั้น เมื่อไม่สามารถที่จะทำสวนมะพร้าวได้เต็มที่แล้ว และเป็นช่วงที่เราเรียนจบ  เราจึงคิดสร้างบ้านชมตะวันขึ้นมา  การตั้งชื่อว่า”บ้านชมตะวัน” คือเมื่อเรายืนอยู่ที่หน้าบ้านชมตะวันแล้วมองไปที่ทะเลในช่วงเช้าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพอดี เป็นภาพที่สวยในยามเช้าและคิดว่าเป็นจุดเด่นของสถานที่ด้วย ลองเลือกชมภาพบรรยากาศและภาพตัวอย่างได้จากเมนู บ้านพัก นะคะ

*หมายเหตุ :: รีสอร์ทห้ามประกอบอาหารทุกชนิด ยกเว้นให้เฉพาะการปิ้งย่างได้เท่านั้น