รีสอร์ทมีบริการ อุปกรณ์บริการให้เช่า+พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด 2 ขนาด คือ

1. เตาชุดเล็ก+พร้อมถ่าน 1 กระสอบ ราคา 300 บาท เหมาะสำหรับ 6-8 ท่าน

2. เตาชุดใหญ่+พร้อมถ่าน 2 กระสอบ ราคา 500 บาท เหมาะสำหรับ 10-15 ท่าน

 

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์