บ้านชมตะวันมีบริการอาหารเช้า หรือพืื้นที่สำหรับจัดเลี้ยงพนักงานของบริษัท หรือกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัย มีบริการติดต่อวงดนตรีสำหรับงานเลี้ยงสร้างความบันเทิง บริการปิ้งย่าง อาหารทะเล มีลานกิจกรรมสำหรับเล่นกีฬา.

*หมายเหตุ :: รีสอร์ทห้ามประกอบอาหารทุกชนิด ยกเว้นให้เฉพาะการปิ้งย่างได้เท่านั้น

*หมายเหตุ :: รีสอร์ทห้ามประกอบอาหารทุกชนิด ยกเว้นให้เฉพาะการปิ้งย่างได้เท่านั้น